Uutiset

Huomisen johtajuus ja miksi nykypäivän johtajuuden kehittämisessä tulee tapahtua vallankumous

Kirjoittaja Professor Peter Hawkins

Julkaistu 16.8.2017

Johtaminen

How leaders shape culture - Henley Business School Finland

Professori Peter Hawkinsin globaali tutkimusraportti huomisen johtajuudesta ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista on julkaistu. Tutkimusryhmä tutki 20 000 henkilöä 130 maasta, ja tulokset piirtävät kuvan tulevaisuuden liiketoiminnan haasteista ja vaatimuksista toimitusjohtajien, henkilöstöpäälliköiden ja milleniaalien näkemyksiin peilaten tuoden esiin kiinnostavia eroja näkökulmien välillä.

Hawkinsin mukaan tutkimusprosessin johtaminen on ollut suuri ilo ja täynnä yllätyksiä. On ollut palkitsevaa työskennellä niin monien eri puolilta maailmaa tulevien kumppaneiden kanssa ja inspiroivaa saada ajatuksia niin monilta toimitusjohtajilta, henkilöstöjohtajilta ja nuorilta tulevaisuuden johtajilta. Myös monet johtajuutta ja johtajuuden kehittämistä käsittelevät globaalit ajattelujohtajat, tutkijat ja kirjoittajat ovat tarjonneet avokätisesti näkemyksiään siitä, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Tutkimus on ollut kauttaaltaan yhteistyöhön perustuvaa, ja ollut itsessään loistava esimerkki siitä johtajuuden maailmasta, mihin olemme nopeasti siirtymässä.

Tutkimus alkoi kaksi vuotta sitten kahdesta merkittävästä huolenaiheesta. Ensinnäkin, olimme yhä enemmän huolissamme siitä, että kaikkien organisaatioiden - niin kaupallisten, valtiollisten kuin voittoa tavoittelemattomienkin - tulevat johtamisen haasteet ovat muuttumassa yhä suuremmiksi ja monimutkaisemmiksi; muutoksen vauhti, luonne ja laajuus ovat muuttumassa lukemattomilla tavoilla. Toinen huolenaiheemme oli, että alalla ei tueta ja kehitetä riittävästi tulevaisuuden johtajia ja kollektiivista johtajuutta, jotta he olisivat valmiita vastaamaan näihin kasvaviin vaatimuksiin.

Aloitimme neljällä laajalla kirjallisuuskatsauksella seuraavista aiheista: huomisen maailma, huomisen organisaatiot, huomisen johtajuus ja tämän päivän johtajuuden kehittäminen. Löysimme nopeasti huomattavan määrän kirjallisuutta tulevista globaaleista suuntauksista väestörakenteeseen, talouteen, poliittisiin konflikteihin, ihmisten odotuksiin, muuttoliikkeeseen ja ympäristöön liittyen. Kirjallisuuskatsaukseen sisältyi monia globaaleja tutkimuksia, joissa tarkasteltiin toimitusjohtajien, henkilöstöjohtajien ja milleniaalien näkemyksiä sekä kritiikkiä johtamisen kehittämisen nykykäytännöistä. Emme halunneet toistaa sitä, mitä on jo runsaasti. Tajusimme myös, että johtamisen kehittämisestä on useita toisistaan irrallisia keskusteluja, joista kukin puhuu omaa kieltään tuntematta juurikaan muita käynnissä olevia keskusteluja. Näihin kuului näkökulmia siitä, miten ylin johto , HR-ammattilaiset, johtamisen kehittämisen ulkoiset asiantuntijat (konsultit, kouluttajat, valmentajat) sekä johtamisen tutkijat puhuivat johtamisesta ja sen kehittämisestä.

 

Katsauksemme perusteella päädyimme siihen, ettei eri näkökulmia ole yhdistetty riittävästi ja että tarvitaan selkeämpää ohjausta siitä, miten johtamisen kehittämisen maailman on muututtava, jotta huomisen johtajat saavat paremmat valmiudet onnistua tehtävässään.
 
Muotoilimme neljä keskeistä kysymystä:
  1. Miten tulevaisuuden organisaatioissa tarvittava johtaminen eroaa nykyisestä johtamisesta?
  2. Millaista kehittämistä tarvitaan huomisen johtamista varten?
  3. Kuinka hyvin nykyiset parhaat käytännöt soveltuvat huomisen johtamisen kehittämiseen?
  4. Mitä muuta on tehtävä?

Näiden kysymysten tarkastelemiseksi laadimme kunnianhimoisen lähestymistavan, jossa yhdistyvät syvällisyys ja laajuus, laadullinen ja määrällinen tutkimus sekä panostus monilta toimialoilta ja eri maantieteellisiltä alueilta. Perussuunnitelmamme perustui eri tietolähteiden kolmiyhteyteen.

 

Kirjoittaja

Professor Peter Hawkins

Peter on Henley Business Schoolin johtamisen professori, ja hän on kirjoittanut laajalti tiimivalmennuksesta, valmennuksesta ja johtamisesta.